De scholen zijn weer begonnen

De scholen zijn weer begonnen

Deze week begint ook bij de basisscholen in De Zuidlanden het nieuwe schooljaar. Dit betekent dat er 's ochtends en 's middags weer verkeersdrukte rondom de scholen is. Ook zijn er rond die tijd veel kinderen in het verkeer die lopend of op de fiets naar school of naar huis gaan.

Om het zo veilig mogelijk te houden is het raadzaam om goed op de snelheid en elkaar te letten. Vooral deze eerste weken waarin het voor iedereen weer even wennen is. Kinderen zo veel mogelijk op de fiets naar school laten gaan in plaats van met de auto komt eveneens de veiligheid ten goede. Een verkeersveilige wijk maken we met elkaar!

Behalve op ouders en andere wijkbewoners doen we ook een beroep op aannemers en andere bezoekers van onze wijk. Vandaar dat de werkgroep verkeer zowel bij de ingangen van de wijk als bij de scholen weer de bekende "De scholen zijn weer begonnen"-spandoeken heeft opgehangen.

Vervolg raadsbehandeling Unia

Met een open podium gaat de gemeenteraad op 29 mei verder met de behandeling van het gewijzigde plan.

Eerste buurtborden geplaatst in De Zuidlanden

De toegangswegen van Techum en Wiarda worden gemarkeerd met buurtnaamborden.

Meer nieuws