Werkgroep Wiarda zet zich in voor... Wiarda

Werkgroep Wiarda zet zich in voor... Wiarda

Wie weten er beter tegen welke zaken de bewoners van Wiarda dagelijks aanlopen dan de bewoners van dit buurtschap zelf? Daarom is voor Wiarda een speciale werkgroep binnen het wijkpanel in het leven geroepen. In deze werkgroep denken bewoners zowel mee over verbeteringen tijdens de huidige fase waarin er volop wordt gebouwd, als over de definitieve inrichting van Wiarda. Hierover is regelmatig overleg van het projectbureau van de gemeente.

Twee voorbeelden van onderwerpen waar de werkgroep zich de laatste tijd hard voor heeft gemaakt:

Door alle werkzaamheden is er nog weinig ruimte voor kinderen om te kunnen spelen. Waar in de toekomst groen en speelvoorzieningen moeten komen lagen hoge bulten zand en materialen. Mede op verzoek van de werkgroep heeft de gemeente enkele veldjes vast vlakgemaakt.

Binnen de werkgroep is ook veel aandacht voor de verkeerssituatie bij het sportcomplex. De werkgroep heeft de gemeente gevraagd om de voorrangssituatie bij de parkeerplaatsen te verduidelijken. Misschien is het jullie al opgevallen dat er om te beginnen door de gemeente haaientanden zijn aangebracht. Hopelijk zorgt dit voor meer veiligheid.

Heb je opmerkingen voor de werkgroep Wiarda of heb je belangstelling om je hierbij aan te sluiten? Laat het weten via het contactformulier of stuur een mailtje naar marsha@wijkpaneldezuidlanden.nl. Voor nieuwtjes over Wiarda kun je ook lid worden van de groep Wonen in Wiarda op Facebook.

De Zuidlander maart 2022

Lees hier de wijkkrant editie maart 2022.

Vacatures Wijkpanel De Zuidlanden

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan onze buurtschappen vanuit het Wijkpanel De Zuidlanden?

Meer nieuws