Hekjes bij speeltuintje Bleek Techum

Hekjes bij speeltuintje Bleek Techum

De werkgroep Verkeer en Veiligheid van het wijkpanel heeft regelmatig overleg met de Gemeente Leeuwarden en Projectbureau De Zuidlanden over verbeterpunten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeer en veiligheid.

Eén van de wensen die de werkgroep regelmatig hoorde vanuit de wijk is nu in vervulling gegaan: de gemeente heeft hekjes geplaatst bij het speeltuintje bij de Bleek in Techum.

Hekjes bij de speeltuin op de Bleek in Techum

Vooral voor kinderen is dit een onoverzichtelijke plek. Vanuit de speeltuin sta je zo op straat. Het idee van de hekjes is dat kinderen minder snel zonder goed uit te kijken de speeltuin zullen verlaten. Het blijft natuurlijk goed opletten hier maar we zijn blij dat de gemeente deze wens heeft uitgevoerd.

Wil je je ook inzetten voor verkeer en veiligheid? Stuur dan een berichtje naar verkeer@wijkpaneldezuidlanden.nl.

De Zuidlander augustus 2021

Lees hier de wijkkrant editie augustus 2021.

EnquĂȘte wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Meer nieuws