Start verkeersveiligheidsproject in Techum

Start verkeersveiligheidsproject in Techum

Met een wijkschouw gaat woensdag 25 april om 16:30 het pilotproject ‘Sociale aanpak 30 km-gebieden’ van start in de wijk Techum.

Leeuwarden is met deze wijk één van de gemeenten die deelneemt aan een pilot die wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Twynstra Gudde. Doel van dit pilotproject is om op een andere manier mensen in de wijk 30 km/u te laten rijden. Hierdoor wordt het veiliger en het zorgt voor minder geluid en een betere luchtkwaliteit. Vaak worden deze doelstellingen niet gehaald door alleen de inrichting van wegen aan te passen en wordt er toch sneller dan 30 km gereden.

Uitgangspunt van het pilotproject is dat met een intrinsieke motivatie (de omwonenden willen zelf) meer effect kan worden bereikt dan met een externe motivatie (zoals door fysieke inrichting, bebording en handhaving). Binnen de zogenaamde Wikken en Wegen-methodiek worden samen met buurtbewoners problemen en een mogelijke aanpak in kaart gebracht.

Ben jij geïnteresseerd of wil jij graag je stem laten horen tijdens deze eerste sessie, dan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar verkeer@wijkpaneldezuidlanden.nl. Helaas is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus meld je snel aan!

De Zuidlander maart 2022

Lees hier de wijkkrant editie maart 2022.

Vacatures Wijkpanel De Zuidlanden

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan onze buurtschappen vanuit het Wijkpanel De Zuidlanden?

Meer nieuws