Mooie opkomst bij sportinitiatievenavond

Mooie opkomst bij sportinitiatievenavond

Doe jij ook weleens een rondje in De Zuidlanden? Mooie uitgewerkte hardloop plannen liggen klaar!

Een goede opkomst bij de Sportinitiatieven Avond op 13 december.

Sportieve ondernemers en enthousiaste sportfanaten hebben elkaar ontmoet en elkaar aangevuld. De insteek was dan ook voor de ondernemers dat het groter doel is om meer mensen aan het sporten te krijgen. Daarin kun je elkaar alleen maar versterken, maakt niet uit of dat op vrijwillige basis is of vanuit professie.

4 enthousiaste bewoners hebben hun plannen gepresenteerd. Hardloopwedstrijden, sponsorlopen voor het goede doel en de Zuiderlooproute. Dit laatste initiatief heeft een ander karakter. 

Het doel is om in Leeuwarden Zuid, in de wijken en dorpen Zuiderburen, Hempens Teerns, Goutum, Techum, Wiarda en De Klamp, gefaseerd meerdere aan elkaar verbonden trimparcours aan te leggen. Elk trimparcours wordt voorzien van een (outdoor) fitnessplein waar op beginners- en gevorderdenniveau een workout gedaan kan worden. 

Om alle initiatieven te laten slagen is er nog hulp nodig. Dus laat van je horen via anita@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Sportpleats, Bodyshape, ReSeth, Fysio Eijzenga, Hardloop groep Goutum-Techum, Personal Trainer Ingrid en Tjalling van Balen bedankt voor jullie inbreng.

Meer nieuws over Avond voor sportinitiatieven:

Ontwikkelingen buurtschap Unia

Wijkpanel en omwonenden zijn het niet eens met het ontwerp voor het nieuwe buurtschap.

Wijkkrant 24 (december 2018)

Lees hier de wijkkrant editie december 2018.

Meer nieuws