Wijkkrant 22 (november 2017)

Wijkkrant 22 (november 2017)

Elke wijkbewoner van Techum, Wiarda en Goutum-Súd ontvangt deze wijkkrant in de brievenbus.
Heeft u hem niet ontvangen, stuur ons dan een bericht op communicatie@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees Wijkkrant 22

Veel leesplezier!

Lees ook eerdere edities van de wijkkrant.

Ontwikkelingen buurtschap Unia

Wijkpanel en omwonenden zijn het niet eens met het ontwerp voor het nieuwe buurtschap.

Wijkkrant 24 (december 2018)

Lees hier de wijkkrant editie december 2018.

Meer nieuws