Wijkkrant 22 (november 2017)

Wijkkrant 22 (november 2017)

Elke wijkbewoner van Techum, Wiarda en Goutum-Súd ontvangt deze wijkkrant in de brievenbus.
Heeft u hem niet ontvangen, stuur ons dan een bericht op communicatie@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees Wijkkrant 22

Veel leesplezier!

Lees ook eerdere edities van de wijkkrant.

Oproep Zuiderlooproute

Vrijwilligers gezocht die willen aanhaken bij het plan van Zuiderburen en Goutum.

Uitnodiging enquête verkeersveiligheid

Enquête van de gemeente over de beleving van verkeersonveiligheid in Techum.

Meer nieuws