Wijkkrant 22 (november 2017)

Wijkkrant 22 (november 2017)

Elke wijkbewoner van Techum, Wiarda en Goutum-Súd ontvangt deze wijkkrant in de brievenbus.
Heeft u hem niet ontvangen, stuur ons dan een bericht op communicatie@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees Wijkkrant 22

Veel leesplezier!

Lees ook eerdere edities van de wijkkrant.

Inzet voor groenstructuur in De Zuidlanden

De komst van nieuwe buurtschappen is een goed moment om naar de groene inrichting te kijken.

Petitie over aanpassing warmtewet

De petitie roept kamerleden op nog eens kritisch te kijken naar de Herziene Warmtewet.

Meer nieuws