Wijkpanel organiseert inloopspreekuur

Wijkpanel organiseert inloopspreekuur

Op woensdagavond 10 mei organiseert Wijkpanel De Zuidlanden voor de eerste keer een inloop voor bewoners uit Techum en Wiarda met ideeën, vragen of klachten.

De inloop is woensdag tussen 19.30 en 20.15 uur in de Eco-Iglo. Heb je een goed idee (bijvoorbeeld voor een leuke activiteit of ander initiatief), of heb je vragen of klachten over de wijk? We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Aanmelden voor deze inloop is niet noodzakelijk. Als je van te voren laat weten dat je komt en waarvoor, dan kunnen we hier wel rekening mee houden en ons zo nodig voorbereiden.

We hopen dat zo'n "spreekuur" een mooie aanvulling is op de bestaande contacten met de wijk via onder meer sociale media, e-mail, de wijkkrant en de jaarlijkse wijkconferentie. De inloop vindt voorafgaand aan onze reguliere vergadering plaats en de bedoeling is om dit vanaf nu vaker te gaan doen.

Onze jaarlijkse wijkconferentie vindt plaats op woensdag 31 mei. Hier vertellen we net als voorgaande jaren waar het wijkpanel zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden, blikken we vooruit en ook daar komen we graag met bewoners in contact.

Enquête wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Wijkkrant 29 (december 2020)

Lees hier de wijkkrant editie december 2020.

Meer nieuws