Tweede informatieavond tiny houses

Tweede informatieavond tiny houses

Begin dit jaar presenteerde de gemeente een plan voor tien tiny houses in het gebied tussen de Techum en De Klamp. Na een inloopavond van het projectbureau uitten bewoners zowel positieve reacties als vragen en commentaar.

Vanwege de vele vragen heeft het wijkpanel aangedrongen op een tweede inloopavond. De gemeente organiseert deze op 9 mei. Bewoners van Techum hebben een uitnodiging ontvangen.

Reacties vóór 17 mei op het voorontwerp kunnen nog worden meegenomen bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan. Daarna is eventueel nog bezwaar mogelijk.

We raden iedereen die vragen of opmerkingen heeft over het plan aan om dinsdag a.s. de inloopavond te bezoeken.

EnquĂȘte wijkvoorziening De Zuidlanden

Het wijkpanel onderzoekt de haalbaarheid van een eigen wijkcentrum.

Wijkkrant 29 (december 2020)

Lees hier de wijkkrant editie december 2020.

Meer nieuws