Vragen over verbinding Alddjip - De Swette

Vragen over verbinding Alddjip - De Swette

De gemeentelijke FNP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijke aanleg van een vaarverbinding tussen het Alddjip en De Swette (Sneekertrekvaart). Deze verbinding is een nog ontbrekende schakel in het netwerk van sloepenroutes waarin de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd.

Hoewel bij de aanleg van de Overijsselselaan al is voorzien in een onderdoorgang voor sloepen, komt het doortrekken van het Alddjip tot aan De Swette zoals het nu lijkt pas in beeld als het gebied ten westen van deze weg in ontwikkeling gaat. De vraag is daarom gerezen of de aanleg van deze missing link niet kan worden gekoppeld aan andere projecten in het gebied. Zo wordt hier de komende jaren gewerkt aan het station Werpsterhoeke en de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal.

Het naar voren halen van deze vaarverbinding zou nieuwe en comfortabelere vaarroutes opleveren voor de kleinschalige watersport. Boten die bijvoorbeeld naar Sneek willen moeten nu nog tientallen kilometers omvaren. Dit kan een impuls betekenen voor de ontwikkeling van De Zuidlanden en het watertoerisme in de stad en de omliggende dorpen.

Wijkpanel De Zuidlanden is blij met de vragen aan het college hierover en ziet het vervolg hiervan met belangstelling tegemoet.

Lees het persbericht

De Zuidlander maart 2022

Lees hier de wijkkrant editie maart 2022.

Vacatures Wijkpanel De Zuidlanden

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan onze buurtschappen vanuit het Wijkpanel De Zuidlanden?

Meer nieuws