Uitbreiding strooiroutes Techum

Uitbreiding strooiroutes Techum

Gladheidsbestrijding TechumTerwijl heel Friesland onder een laagje ijzel werd bedekt, bleek deze week dat een belangrijke ontsluiting in Techum niet werd gestrooid. Volgens het gemeentelijke kaartje met de officiële routes worden alleen de Molkenkelder, de Buorkerij en een deel van It Uleboerd gestrooid.

Vooral het niet strooien op De Nije Daam en It Tek werd door veel bewoners als een gemis ervaren. Meerdere auto's gleden hier van de weg. Naar aanleiding van deze geluiden heeft Wijkpanel De Zuidlanden contact gezocht met de gemeente.

Toegezegd is dat De Nije Daam voortaan wordt meegenomen in de strooiroutes, tot en met de kruising met It Uleboerd. Het kaartje op de site van de gemeente wordt nog aangepast. Ook voor het stukje van It Uleboerd tot de Buorkerij, dat deze week enkele keren werd overgeslagen, zal meer aandacht zijn.

De gemeente gaat niet mee in de wens om ook It Tek te strooien. It Tek is een drukke straat en gladheid is hier met name gevaarlijk op de onoverzichtelijke kruising met It Bûthús en op de hellingen van de brug. De gemeente wijst in haar reactie op de mogelijkheid om te rijden via It Uleboerd, waar wel gestrooid wordt.

Dit najaar is het fietspad langs de Molkenkelder (naar de brede school) alsnog opgenomen in de route. Hier was eerder om gevraagd.

Meer over de gladheidsbestrijding in onze gemeente is te lezen op de site van de gemeente.

De Zuidlander maart 2022

Lees hier de wijkkrant editie maart 2022.

Vacatures Wijkpanel De Zuidlanden

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan onze buurtschappen vanuit het Wijkpanel De Zuidlanden?

Meer nieuws