Aanpak veiligheid kruispunten in Techum

Aanpak veiligheid kruispunten in Techum

Sinds de opening van de Overijsselselaan rijden er in Techum meer auto’s over It Tek en It Uleboerd. Diverse bewoners hebben hun zorgen geuit over de verkeersveiligheid in deze straten. Deze zorgen gaan vooral over de onoverzichtelijkheid van de kruisingen met It Bûthús. Ook de snelheid op deze wegen in combinatie met spelende en overstekende kinderen is een punt van zorg. Hoewel verkeersveiligheid vooral wordt bepaald door degene die achter het stuur zit, vindt Wijkpanel De Zuidlanden dat iets gedaan moet worden met de behoefte aan maatregelen op deze wegen.

Het wijkpanel heeft Projectbureau De Zuidlanden voorgesteld om op enkele kruispunten in Techum een proef te houden met rubberen verkeersdrempels. Deze zijn bijvoorbeeld ook te vinden op de Centrale en bij de AH XL. Het wijkpanel en onze werkgroep verkeer vermoeden dat hiermee een lage snelheid kan worden afgedwongen op kruispunten die hier duidelijk om vragen, zonder de hele wijk vol drempels of obstakels te hoeven leggen.

Helaas heeft het projectbureau, na overleg met een verkeerskundige van de Gemeente Leeuwarden, laten weten om diverse redenen niets te zien in een dergelijke proef.

In plaats hiervan zal het projectbureau op It Tek en It Uleboerd visueel ‘kruisingsvlakken’ aanbrengen vanaf de bruggetjes tot voorbij de kruisingen met It Bûthús. Dit houdt in dat hier een afwijkende bestrating in het wegdek wordt aangebracht. Dit moet weggebruikers er duidelijker op wijzen dat dit gevaarlijke kruisingen zijn. Tevens maakt het vergroten van de kruisingsvlakken het voor de gemeente mogelijk om op te treden tegen bewoners die hier hun auto als verkeersremmer op straat parkeren.

Het wijkpanel is blij dat het projectbureau versneld iets gaat doen aan deze kruisingen. Daarentegen vragen wij ons af of het aanbrengen van andere bestrating leidt tot langzamer rijden en bewuster uitkijken. Deze keuze van de gemeente lijkt vooral gericht te zijn op het kunnen optreden tegen geparkeerde auto’s op It Tek. Het wijkpanel had liever een oplossing gezien waarbij de omwonenden uit eigen beweging zouden stoppen hun auto’s hier als obstakel in te zetten, maar wanneer de ter zake deskundigen ons hier niet in volgen, houdt het voor ons helaas op.

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

De gemeente werkt nog druk aan de plannen voor het woonrijp maken van Wiarda.

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong nodigt u uit voor een avond over het nieuwe gebouw.

Meer nieuws