Wijkkrant 14 (maart 2015)

Wijkkrant 14 (maart 2015)

Elke wijkbewoner van Techum en Jabikswoude ontvangt deze wijkkrant in de brievenbus.
Heeft u hem niet ontvangen, stuur ons dan een bericht op communicatie@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees Wijkkrant 14

Veel leesplezier!

Lees ook eerdere edities van de wijkkrant.

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

De gemeente werkt nog druk aan de plannen voor het woonrijp maken van Wiarda.

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong nodigt u uit voor een avond over het nieuwe gebouw.

Meer nieuws