Wijkkrant 14 (maart 2015)

Wijkkrant 14 (maart 2015)

Elke wijkbewoner van Techum en Jabikswoude ontvangt deze wijkkrant in de brievenbus.
Heeft u hem niet ontvangen, stuur ons dan een bericht op communicatie@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Lees Wijkkrant 14

Veel leesplezier!

Lees ook eerdere edities van de wijkkrant.

Update woonrijp maken in De Zuidlanden

De gemeente heeft het ontwerp voor de inrichting van Wiarda fase 1 gepubliceerd.

Gebruik van de Eco-Iglo voor wijkactiviteiten

Afspraken met de gemeente bieden ruimte voor meer activiteiten van en voor de wijk.

Meer nieuws