Snelheid en veiligheid Overijsselaan blijven actueel

Snelheid en veiligheid Overijsselaan blijven actueel

Zowel in de kranten als op sociale media verschijnen regelmatig berichten over de nieuwe Overijsselselaan. Wijkpanel De Zuidlanden volgt alle berichtgeving en discussie op de voet. Ook ontvangen wij zelf signalen van bewoners. Het wijkpanel en onze werkgroep Verkeer voeren hierover regelmatig overleg met Projectbureau Vrij Baan.

Veel gebruikers kunnen maar moeilijk wennen aan de nieuwe maximumsnelheid. De inrichting is al wel afgestemd op 50 kilometer per uur, maar dit is duidelijk nog niet optimaal. De weg is echter nog niet helemaal klaar. Langs de weg wordt in de toekomst ook nog gebouwd. In de tussentijd hebben veel mensen wel dagelijks te maken met de nieuwe situatie. Als weggebruiker, als omwonende, of beide.

Het verschil in geluid tussen 70 of 50 kilometer per uur is duidelijk merkbaar. De zorgen van bewoners van De Zuidlanden gaan in grote mate echter ook over de veiligheid van de nieuwe weg. Er wordt dagelijks nog altijd veel door rood gereden. Daarnaast zorgt het verschil in snelheid tussen weggebruikers af en toe voor irritatie en gevaarlijke situaties. Al zal de inrichting zeker een rol spelen, voor gevaarlijk rijgedrag bestaan geen excuses. Als wijk rekenen we erop dat de weg de aandacht van de politie heeft en houdt.

Op de website van Vrij Baan is een reactie te vinden op de recente berichtgeving en discussie over de weg. Deze is ook als advertentie te vinden in de Huis aan Huis van deze week.

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

De gemeente werkt nog druk aan de plannen voor het woonrijp maken van Wiarda.

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong nodigt u uit voor een avond over het nieuwe gebouw.

Meer nieuws