Renovatie Techumerpleats van start

Renovatie Techumerpleats van start

Het zal u niet zijn ontgaan: De verbouwing van de oude boerderij in Techum is deze week echt van start gegaan. In de boerderij komen een nieuw gezondheidscentrum en een locatie voor kinderopvang. Eerder werd al het woongedeelte van het boerenbedrijf gerestaureerd.

De boerderij wordt door aannemer Buiteveld voorzichtig afgebroken. Alle bruikbare materialen worden zoveel mogelijk schoongemaakt en hergebruikt. Vervolgens wordt de schuur opnieuw opgebouwd. Na de renovatie behoudt de boerderij voor een groot deel de originele uitstraling, maar wordt met een aantal lichtstraten wel meer licht in het gebouw gebracht. In de Techumerpleats kunnen bewoners van De Zuidlanden straks onder meer terecht voor fysiotherapie, de huisarts en de tandarts, aangevuld met andere specialisten op het gebied van gezondheid en welzijn.

Het wijkpanel is tevreden met het besluit om bouwverkeer gebruik te laten maken van een nieuwe toegang aan de oostkant van het terrein. Hierdoor hoeft bouwverkeer niet over het fietspad dat naar de terp en de achterkant van de brede school leidt, zoals eerder de bedoeling was. De aanleg van de tijdelijke dam komt de veiligheid flink ten goede. Via het fietspad over de terp en de Klimop kan het tegenkomen van bouwverkeer desgewenst zelfs helemaal worden vermeden.

Eind vorig jaar hebben de nieuwe gebruikers het huurcontract ondertekend. De renovatie wordt naar verwachting dit najaar opgeleverd.

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

De gemeente werkt nog druk aan de plannen voor het woonrijp maken van Wiarda.

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong nodigt u uit voor een avond over het nieuwe gebouw.

Meer nieuws