Mooie opbrengst actie ijsbaan

Mooie opbrengst actie ijsbaan

Schaatsen zat er helaas niet in deze winter, maar de vorig jaar gevormde ijsbaanwerkgroep blijft hoopvol voor de komende jaren. Dit najaar is een nieuwe tijdelijke ijsbaan aangelegd op de terp. Voorwaarde van het projectbureau was dat een werkgroep voor verlichting en activiteiten zorgt als het ijs sterk is.

Over de mogelijkheid van een plek met definitieve voorzieningen, die ook in de zomer gebruikt kan worden voor sport en ontmoeting, ging de werkgroep op 10 januari in gesprek met bewoners tijdens een inloop in de Eco-Iglo. Dit leverde positieve reacties en veel bruikbare ideeën op.

Om verlichting en meer op de ijsbaan mogelijk te maken is de werkgroep eind december een actie begonnen. Iedereen kan voor 10 euro supporter worden van de ijsbaan. In de nieuwste wijkkrant is de voorlopige opbrengst van deze actie bekendgemaakt. Deze heeft tot nu toe € 582,85 opgeleverd. Samen met eerdere donaties kwam er vanuit de wijk € 882,85 binnen. Hier kunnen we erg trots op zijn!

Nu er niet geschaatst is, wordt deze opbrengst meegenomen in de plannen voor de komende jaren. Dat er een breed draagvlak bestaat voor het initiatief helpt in de contacten met de gemeente en eventuele fondsen. Volg voor nieuws van de werkgroep ijsbaan deze website en de Facebook-pagina van het wijkpanel.

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

De gemeente werkt nog druk aan de plannen voor het woonrijp maken van Wiarda.

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong nodigt u uit voor een avond over het nieuwe gebouw.

Meer nieuws