Hoe gaat het verder na de enquête Goutum-Súd?

Hoe gaat het verder na de enquête Goutum-Súd?

In oktober bleek uit een enquête onder bewoners van Goutum-Súd dat zij zich meer betrokken voelen bij De Zuidlanden dan bij het dorp Goutum. Na het bekend worden van de uitslag bleef het stil rondom dit onderwerp. Wij begrijpen dat dit vragen oproept bij bewoners.

Na de enquête heeft Wijkpanel De Zuidlanden aan de gemeente voorgesteld om Goutum-Súd voor de wijkindeling onder De Zuidlanden te laten vallen. Bewoners zouden dan formeel in Goutum blijven wonen, maar vallen voor activiteiten en belangenbehartiging officieel onder de wijk waarop zij nu al het meest georiënteerd zijn.

De gemeente heeft Dorpsbelang Goutum en het wijkpanel gevraagd om samen te kijken of onderlinge afspraken mogelijk zijn. Hoewel de wens van de bewoners van Goutum-Súd ons helder lijkt, heeft dit overleg tussen het wijkpanel en dorpsbelang intussen plaatsgevonden. Beide partijen zien het belang om waar mogelijk meer samen te werken en het contact te verbeteren. Over de betekenis van de uitslag van de enquête verschillen we tot op heden echter van mening. Dit is ook de reden waarom hierover nog niets concreets gemeld kan worden.

De kwestie rond de naam Jabikswoude is door ons voorgelegd aan de Adviescommissie Naamgeving van de gemeente. De officiële naam staat in onze ogen geheel los van de wijkindeling. We rekenen erop dat deze commissie serieus kijkt naar wat bewoners in de enquête hebben gezegd over de naamgeving van hun buurt.

Wijkpanel De Zuidlanden blijft in gesprek met de Gemeente Leeuwarden en Dorpsbelang Goutum over de wijkindeling. Zodra dit nieuws oplevert zullen we hierover berichten.

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

De gemeente werkt nog druk aan de plannen voor het woonrijp maken van Wiarda.

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong nodigt u uit voor een avond over het nieuwe gebouw.

Meer nieuws