Gladheidsbestrijding De Zuidlanden kan beter

Gladheidsbestrijding De Zuidlanden kan beter

Wijkpanel De Zuidlanden heeft begin deze maand de Gemeente Leeuwarden verzocht om de belangrijkste fietsroutes in en om onze wijk beter te strooien. Hoewel de winter nog niet echt wil doorzetten, waren de fietsroutes van Techum naar de stad en de brede school de afgelopen weken regelmatig spekglad.

Het nieuwe fietspad over de terp, onderdeel van de officiële strooiroutes, werd nog niet meegenomen in de strooirondes. De gemeente heeft begin deze maand toegezegd dat hier vanaf nu wel gewoon wordt gestrooid. Dit was tot voor kort niet mogelijk door de betonblokken die hier door Projectbureau De Zuidlanden waren geplaatst.

Klachten over de gladheidsbestrijding kunnen worden gemeld bij de Gemeente Leeuwarden. Een overzicht van de officiële strooiroutes is te vinden op de site van de gemeente.

Strooien fietspad Molkenkelder afgewezen

De Gemeente Leeuwarden geeft geen gehoor aan het verzoek om het fietspad langs de Molkenkelder tussen de Buorkerij en de brede school op te nemen in de strooiroute. De gemeente vindt dat bij gladheid gebruik gemaakt kan worden van de weg, die wel wordt gestrooid. Door de opening van de Overijsselselaan zouden hier minder auto’s rijden.

Het wijkpanel is het niet eens met de argumenten om dit fietspad niet op te nemen in de strooiroute. Dankzij het fietspad kunnen kinderen, met of zonder begeleiding, veilig lopend of fietsend naar de brede school. Juist bij gladheid is het extra wenselijk dat de vele fietsers en voetgangers gescheiden van auto’s en bouwverkeer van deze weg gebruik kunnen maken. Uit verkeersmetingen van de gemeente blijkt dat rond de schooltijden juist niet of nauwelijks sprake is van een daling het aantal auto’s op de Molkenkelder. Aangezien het pad nog geen 200 meter lang is, kan met een beperkte inspanning een waardevolle bijdrage worden geleverd aan de veiligheid.

Diverse bewoners hebben bij het Wijkpanel, onder meer via Facebook, hun verbazing uitgesproken dat dit drukke fietspad niet wordt gestrooid. Het wijkpanel hoopt dan ook dat de gemeente haar besluit het pad niet op te nemen in de strooiroute opnieuw zal overwegen.

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

De gemeente werkt nog druk aan de plannen voor het woonrijp maken van Wiarda.

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong nodigt u uit voor een avond over het nieuwe gebouw.

Meer nieuws