Gezocht: Bestuurslid en Werkgroeplid Verkeer

Gezocht: Bestuurslid en Werkgroeplid Verkeer

De werkgroep Verkeer en Veiligheid bestaat momenteel uit vier vrijwilligers die zich inzetten voor de thema’s Verkeer en Veiligheid in De Zuidlanden. Vanuit de werkgroep is er contact met het de bewoners, het projectbureau, Veilig Verkeer Nederland en de brede school om de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren.

Voor deze werkgroep worden een nieuwe voorzitter en een werkgroeplid gezocht. De voorzitter zal tevens algemeen bestuurslid worden van het wijkpanel. Zowel voor het bestuurslid als voor het werkgroeplid geldt dat het belangrijk is dat je affiniteit hebt met verkeersveiligheid en dat je je hiervoor in het algemeen belang van de wijk wilt inzetten.

Het is leuk om betrokken te zijn bij het wijkpanel. Zo kom je veel te weten van datgene wat er speelt in de wijk, doe jij veel contacten op en heb jij invloed op de ontwikkelingen in de wijk. Zeker in een nieuwbouwwijk als die van ons is het leuk om samen met een club enthousiaste en gezellige mensen te ‘bouwen’ aan de wijk.

Bestuurslid

Als bestuurslid wordt van je verwacht dat je voorzitter bent binnen de werkgroep Verkeer en Veiligheid en dat je deelneemt aan de bestuursvergaderingen van het wijkpanel. Zowel het bestuur als de werkgroep vergaderen ongeveer acht keer per jaar. Voor een bestuurslid is het belangrijk dat je een vergadering met je werkgroep kunt voorzitten en dat je een activiteit kunt organiseren.

Werkgroeplid

Van een werkgroeplid wordt verwacht dat die de vergaderingen bijwoont en actief deelneemt: betrokkenheid is het sleutelwoord.

Reacties

Wil jij een actieve bijdrage leveren als bestuurslid en/of als werkgroeplid, neem dan contact met ons op. Twijfel jij nog en heb jij vragen voordat jij je wilt aanmelden, neem ook dan contact op. Wij beantwoorden die vragen graag!

Reageer via info@wijkpaneldezuidlanden.nl

Inrichting Wiarda fase 1, 2 en 3

De gemeente werkt nog druk aan de plannen voor het woonrijp maken van Wiarda.

Uitnodiging informatieavond IKC De Sprong

IKC De Sprong nodigt u uit voor een avond over het nieuwe gebouw.

Meer nieuws