Uitnodiging Wijkinloop 2014

Uitnodiging Wijkinloop 2014

Op woensdag 21 mei 2014 vindt onze jaarlijkse wijkinloop plaats in de Brede School aan de Molkenkelder 4 te Leeuwarden. Wij nodigen eenieder van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het programma begint om 19.30 uur. Wij hebben een aantal interessante gastsprekers bereid gevonden om u te informeren over zaken die voor onze wijk, De Zuidlanden, van belang zijn. Allereerst zult u worden geïnformeerd over de ontwikkeling van de Techumerpleats, het gezondheidscentrum dat zich zal vestigen in de boerderij van Techum. Hierna is het woord aan onze wijkagent, Akkelien de Jong. Zij zal toelichten wat haar functie voor de wijkbewoners van De Zuidlanden inhoudt, wat er te doen valt op het gebied van inbraakpreventie, verkeersveiligheid en overlast. Wieger Postma van de Gemeente Leeuwarden sluit het programma af. Hij zal u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Haak om Leeuwarden, waaronder de aansluiting op en aanleg van de Overijsselselaan.

Bovenal is er deze avond voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen aan de gastsprekers en natuurlijk ook aan ons, als bestuur. Dit kan gedurende de avond, of tijdens de aansluitende borrel, een mooi moment om elkaar als bewoners te ontmoeten en kennis te maken, of juist weer eens bij te praten.

Wij hopen op een grote belangstelling. Hebt u nog vragen, dan kunt u deze het beste per e-mail stellen: eric@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Graag tot 21 mei a.s.

Namens het bestuur van Stichting Wijkpanel De Zuidlanden,

Eric van der Goot – voorzitter

Foto's van Wijkinloop 2014:

Meer nieuws over Wijkinloop 2014:

De Zuidlander maart 2022

Lees hier de wijkkrant editie maart 2022.

Vacatures Wijkpanel De Zuidlanden

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan onze buurtschappen vanuit het Wijkpanel De Zuidlanden?

Meer nieuws