Mooie opkomst tijdens wijkinloop

Mooie opkomst tijdens wijkinloop

Woensdagavond vond in de brede school de jaarlijkse wijkinloop van Wijkpanel De Zuidlanden plaats. Deze avond kon rekenen op een ruime opkomst van geïnteresseerde wijkbewoners. Ondanks de warmte en wat opstartproblemen met de stroom kunnen we spreken van een geslaagde bijeenkomst met veel informatie en levendige discussies.

Informatie vanuit het wijkpanel

Na zijn welkomstwoord vertelde voorzitter Eric van der Goot over de bezigheden en resultaten van het wijkpanel in het afgelopen jaar. Ook werd vooruitgekeken naar plannen en wensen voor de komende tijd. Zo blijft het wijkpanel meedenken over thema's als verkeersveiligheid en de inrichting van De Zuidlanden. Bewoners zijn van harte welkom om ideeën aan te dragen.

Het wijkpanel wil zich graag blijven inzetten voor prettig wonen in De Zuidlanden. Via sociale media en de vernieuwde website willen we bewoners hier zo goed mogelijk bij betrekken. Een prettige leefomgeving  begint ook bij bewoners zelf. Bijvoorbeeld door samen overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Bewoners werden opgeroepen mee te denken over activiteiten die in de toekomst in de Eco-Iglo kunnen worden georganiseerd. Dit biedt ook kansen voor de jeugd in onze wijk.

Presentaties door gastsprekers

Vervolgens gaf een aantal sprekers een inkijkje in ontwikkelingen in De Zuidlanden.

De initiatiefnemers van de Techumerpleats gaven een uitgebreide presentatie over dit gezondheidscentrum dat het komend jaar zal worden gerealiseerd in de boerderij. Naast een impressie van de verbouwing werd verteld waar het aanbod van het centrum uit zal bestaan. Naast fysiotherapie zullen onder meer huisartsen en een tandarts onderdak vinden in de Techumerpleats.

Akkelien de Jong informeerde de aanwezigen over haar takenpakket als wijkagent. Zij is aanspreekpunt vanuit de politie voor zaken die spelen in de wijk. Gelukkig is in Techum en Jabikswoude nog weinig sprake van overlast en inbraken. De politie wil graag meewerken aan activiteiten die gericht zijn op verkeersveiligheid.

Ook in 2014 vindt er een editie van Simmer Yn De Zuidlanden plaats. Studenten van hogeschool Stenden zijn verantwoordelijk voor de organisatie en deden hun plannen uit de doeken. Op 21 juni wordt een programma samengesteld dat 's middags bestaat uit sport en spel en 's avonds uit ontspanning en muziek.

Verkeer en veiligheid

Na een korte pauze gaf Wieger Postma namens het projectbureau een presentatie over de wegen en fietsverbindingen in De Zuidlanden. Dit najaar wordt de ontsluiting van de wijk aangepast. De nieuwe kruispunten met de Overijsselselaan worden dan in gebruik genomen. Het komend jaar krijgt de wijk er diverse fietsverbindingen met de buitenwereld bij. Voorbereidingen voor een nieuw fietspad over de terp, dat zal aansluiten op de Techumerdyk, zijn in gang gezet.

Tijdens de presentatie van Wieger Postma werden meerdere kritische vragen gesteld over de verkeersveiligheid. Veel wijkbewoners maken zich zorgen over hardrijdend verkeer. Het oplossen van tijdelijke verkeerssituaties zal in de toekomst voor verbeteringen zorgen. De gemeente zal de komende tijd op diverse punten metingen doen om te kijken of daarna nog maatregelen nodig zijn.

De reacties uit de zaal maken duidelijk dat verkeersveiligheid een hoge plaats op de agenda verdient. Het wijkpanel zal dit zeker blijven meenemen in het overleg met het projectbureau. Als bewoners suggesties hebben of willen meedoen in onze werkgroep Verkeer en Veiligheid, dan horen wij dit graag via ons contactformulier.

Na afloop van de presentaties was er gelegenheid voor de bewoners om vragen te stellen aan de sprekers en leden van het wijkpanel en gedachten uit te wisselen met elkaar.

Wij willen alle aanwezigen bij de wijkinloop bedanken voor hun komst. Wij hopen dat het ook voor u een informatieve en mooie avond is geweest.

Foto's van Wijkinloop 2014:

Meer nieuws over Wijkinloop 2014:

De Zuidlander maart 2022

Lees hier de wijkkrant editie maart 2022.

Vacatures Wijkpanel De Zuidlanden

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan onze buurtschappen vanuit het Wijkpanel De Zuidlanden?

Meer nieuws