Wijkbudget de Zuidlanden 2013

Wijkbudget de Zuidlanden 2013

Elk jaar krijgt Stichting Wijkpanel de Zuidlanden een budget van de gemeente Leeuwarden toegekend. Dit budget bestaat uit drie hoofdcomponenten:

1. Panelbudget
Het panelbudget bestaat uit een vast bedrag per inwoner. Met een minimumbudget van € 6.000,-. Hieruit wordt o.a. de jaarlijkse wijkconferentie bekostigd maar ook de website en de wijkkrant. Gelden die niet besteed worden, vloeien terug naar de Gemeente Leeuwarden.

2. Wijkbudget
Het wijkbudget bestaat ook uit een vast bedrag per inwoner. Het minimumbudget is € 2.600,-. Een goed voorbeeld voor besteding van dit wijkbudget is bv. de Oudhollandse Spellendag van afgelopen september geweest. Gelden die niet besteed worden, kunnen bv. voor een vastgestelde activiteit voor het volgend kalenderjaar worden gereserveerd.

3. Solidariteitspot
De solidariteitspot is bij meerderheid van stemmen ingesteld door de wijkpanels. De totale inleg bedraagt € 20.000,-. Elk panel draagt een evenredig deel van het wijk- en panelbudget af waarbij de verdeling over de budgetten enigszins vrij wordt gelaten. Komt een bestuur onverhoopt voor extra niet op de brengen kosten te staan, dan kan zij een beroep doen op de solidariteitspot.

Budget 2012
Voor 2012 heeft SWZ een budget van € 3.900,- voor de wijk toegekend gekregen en een budget van €6.200,-voor het panel. De inleg in de solidariteitspot bedroeg € 900,- en € 1.200,-. Het wijkbudget voor 2012 bedraagt derhalve € 3.000,- en het panelbudget € 5.000,-
Daarnaast wordt elk jaar nog een bedrag van € 120,- beschikbaar gesteld ter vergoeding van hostingskosten. Verder ontvangen we incidenteel nog sponsorgelden en in 2012 voor het eerst gemiddeld € 100,- per maand “oudpapiergelden” dankzij de inzet van vrijwilligers.

SWZ vraagt alle vijf de werkgroepen jaarlijks een begroting in te leveren. Aan de hand van de ingeleverde begrotingen wordt in overleg tot een verdeling van de budgetten gekomen.

Open Podium stadsverwarming De Zuidlanden

Woensdag 29 januari (morgenavond) is er een vergadering van de gemeenteraad met als thema de stadsverwarming in De Zuidlanden (buurten Techum...

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Meer nieuws