Shared space in Techum

Verkeerssituaties reguleren op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden. Dat is het uitgangspunt van shared space.

Shared Space is een nieuwe benadering om een openbare ruimte multifunctioneel in te richten. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen voetpad en rijbaan en borden en andere markeringen ontbreken. Hierdoor worden weggebruikers gedwongen om samen een veilige verkeersomgeving te creëren. Vanuit de beredenering dat als je op je omgeving moet letten en oogcontact met medeweggebruikers moet maken, je snelheid automatisch omlaag gaat. Een automobilist die twee dingen tegelijk doet, gaat langzamer rijden. 
Meer over dit onderwerp kunt u hier (http://www.nhl.nl/nhl/38/kennis-en-bedrijf/kenniscentra.html#list_itemS) lezen.

Is Shared Space toe te passen in Techum?

De meningen zijn verdeeld. U zult zich als bewoner en/of als ouder wel afvragen: “Zal het te hard rijden afnemen door het gebrek aan regels en verkeersborden? Hoe wordt de 30 km gehandhaafd? Moet ik steeds mijn kinderen waarschuwen bij het oversteken? Kan mijn kind veilig op straat spelen?” Om een antwoord te geven op deze en vele andere vragen, gaan we in het najaar van 2012 in overleg met een aantal bewoners en het projectbureau De Zuidlanden. Samen met u komen wij tot goede oplossingen. Wilt u hieraan meewerken? Meldt u zich dan aan bij Wiedia Groen via wiedia@wijkpaneldezuidlanden.nl.


Rem op te hard rijden

Helaas blijft het te hard rijden een aandachtspunt in de wijk. Samen met u en Veilig Verkeer Nederland (VVN) willen we ons buurtschap veilig maken.

Dit kunnen we doen door verkeersactiviteiten te organiseren zoals een snelheidsmeting of een remproef. Meer informatie vindt u op www.veiligdoordebuurt.nl. Wilt u hieraan meewerken? Meldt u zich aan bij Wiedia Groen via wiedia@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Open Podium stadsverwarming De Zuidlanden

Woensdag 29 januari (morgenavond) is er een vergadering van de gemeenteraad met als thema de stadsverwarming in De Zuidlanden (buurten Techum...

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Meer nieuws