Rem op te hard rijden

Helaas blijft het te hard rijden een aandachtspunt in de wijk. Samen met u en Veilig Verkeer Nederland (VVN) willen we ons buurtschap veilig maken. Dit kunnen we doen door verkeersactiviteiten te organiseren zoals een snelheidsmeting of een remproef. Meer informatie vindt u op www.veiligdoordebuurt.nl. Wilt u hieraan meewerken? Meldt u zich aan bij Wiedia Groen via wiedia@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Open Podium stadsverwarming De Zuidlanden

Woensdag 29 januari (morgenavond) is er een vergadering van de gemeenteraad met als thema de stadsverwarming in De Zuidlanden (buurten Techum...

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Meer nieuws