Afscheid voorzitter Wijkpanel

Beste wijkbewoners,

Een aantal weken geleden heb ik het besluit genomen mijn taken als voorzitter van Stichting Wijkpanel de Zuidlanden neer te leggen. De beslissing was lastig maar noodzakelijk, omdat het voor mij moeilijk te combineren is met zowel privé- als werksituatie.

Twee jaar geleden heb ik mezelf in het diepe gegooid en ben ik de voorzittersuitdaging aangegaan. Een zeer leuke ervaring die leerzaam, interessant en intensief was. De goede onderlinge sfeer in het bestuur en de werkgroepen bleef de motiverende factor om me in te zetten voor de wijk. Het opzetten van een wijkpanel is van essentiële toegevoegde waarde, omdat dit een belangrijke verbinding vormt tussen wijkbewoners en andere gesprekspartners.
Nu staat het wijkpanel en is van de afgelopen twee jaar een positieve balans op te maken. De stichting heeft zich op de kaart gezet voor bewoners, potentiële kopers, bedrijven, andere wijk- en dorpsbelangen en gemeentelijke organen. Er ligt een stevig fundament waarop de stichting verder kan bouwen. Veel randvoorwaarden zijn geregeld om de belangen van de wijk te kunnen vertegenwoordigen. Inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd om de belangen van de wijk kenbaar te maken. Soms met positief resultaat, maar ook met nog de nodige uitdagingen.

Door mijn vertrek is het wijkpanel op zoek naar een nieuw enthousiaste voorzitter (m/v) voor Stichting Wijkpanel de Zuidlanden. In deze functie maak je onderdeel uit van het dagelijks bestuur, samen met de penningmeester en secretaris. Het continueren van beleid, het gesprek aangaan en onderhouden met de gemeente Leeuwarden en projectbureau GEM De Zuidlanden zijn enkele van de hoofdzaken. Je bent het gezicht  en de vertegenwoordiger van de wijk. De algemene leden en hun werkgroepen zorgen voor de praktische uitvoering. Lijkt het je leuk om voorzitter van het wijkpanel te zijn, neem dan vrijblijvend contact op met het wijkpanel: info@wijkpaneldezuidlanden.nl

Bestuur, werkgroepen en andere vrijwilligers wil ik bedanken voor de fijne samenwerking en enorme inzet voor de wijk.
Veel woonplezier en hopelijk tot ziens,

Louis Jansen

Open Podium stadsverwarming De Zuidlanden

Woensdag 29 januari (morgenavond) is er een vergadering van de gemeenteraad met als thema de stadsverwarming in De Zuidlanden (buurten Techum...

Afgelasting wijkbijeenkomst 15 januari a.s.

Toelichting wijkbijeenkomst en meer informatie over de activiteiten van het wijkpanel.

Meer nieuws