Wijkconferentie 25 mei druk bezocht

Op woensdag 25 mei 2011 was de eerste wijkconferentie van Stichting Wijkpanel de Zuidlanden. Vanaf het begin van de avond liep de zaal vol met wijkbewoners en genodigden.

Doel van de avond was te laten zien waar de stichting voor staat en natuurlijk in contact te komen met de wijkbewoners. Een powerpoint presentatie toonde informatie over het wijkpanel, het financieel verslag en de resultaten van de wijkenquête. Bij de verschillende stands konden de bewoners vragen stellen aan GEM De Zuidlanden, Nij Bosma Zathe, Projectbureau Nieuw Stroomland en natuurlijk het wijkpanel.

Veel wijkbewoners zijn tevreden over hun woonomgeving. Toch zijn er ook nog de nodige wensen.

Groen- en speelvoorzieningen

Zo is er behoefte aan meer groen- en speelvoorzieningen in de wijk. Sommige bewoners  maken zich zorgen of het buurtschap wel een Lommerrijk karakter blijft houden nu het geen Lommerrijk meer gaat heten. Het realiseren van speelvoorzieningen en een ontmoetingsplek voor de wat oudere jongeren is een ander aandachtspunt. De stichting zet zich maximaal in om het groene karakter en de speelvoorzieningen te laten realiseren. 

Verkeersveiligheid

Wijkbewoners hebben last van te hard rijdend (bouw)verkeer, vooral in de bochten Molkenkelder-Bourkerij- It Dwershus en aan het einde van de Buorkerij (vrije kavels). Werner Brouwer, directeur van GEM De Zuidlanden heeft nog dezelfde avond toegezegd dat er haaks hekken worden geplaatst richting de vrije kavels. Dit is een voorlopige oplossing om de verkeerssnelheid daar te reduceren.

De stichting heeft een aantal verkeersmaatjes aangeschaft. Vier stuks zijn deze avond geadopteerd door wijkbewoners en worden binnenkort overhandigd.

Informatieverstrekking

Een ander punt van zorg is de onvolledige informatieverstrekking bij aankoop van kavel en/of woning. De stichting kan zich niet inzetten voor individuele belangen, maar vindt het wel betreurenswaardig dat bij verkoop van kavels en/of woningen bestemmingsinformatie niet volledig wordt gemeld door de verkopende partij aan (potentiële) kopers).

Haventje

Ook is het de stichting duidelijk geworden dat veel wijkbewoners positief staan tegen het voorstel van GEM De Zuidlanden voor het realiseren van een haventje aan het Oude Diep tegenover de Bleek. Natuurlijk hadden wij als stichting dat vermoeden ook al maar een definitieve JA hebben we nog niet geuit naar GEM De Zuidlanden. De komst van een haventje betekent namelijk ook dat we verantwoordelijk worden voor het beheer van het haventje. Met het huidige bestand van vrijwilligers kunnen we niet op het aanbod ingaan, hoe jammer we dat ook vinden. De stichting zal JA zeggen tegen een haventje als we zeker weten dat er meer vrijwilligers de stichting gaan ondersteunen.

Geslaagd

 Het wijkpanel is enorm verheugd met de opkomst van het aantal wijkbewoners en genodigden. Hieruit kunnen we opmaken dat we hiermee voorzien in een behoefte. Ook de Gemeente was erg complimenteus over de opkomst en de aanpak. We kijken tevreden terug naar een geslaagde avond. Reden om jaarlijks een dergelijke avond te organiseren.

De Zuidlander maart 2022

Lees hier de wijkkrant editie maart 2022.

Vacatures Wijkpanel De Zuidlanden

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan onze buurtschappen vanuit het Wijkpanel De Zuidlanden?

Meer nieuws