In gesprek met de wethouder

Op woensdag 1 juni spraken vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur en de werkgroep verkeer en veiligheid met wethouder mevrouw Thea Koster. Onderwerp van gesprek: de verkeersveiligheid en het hekwerk rond de Brede School.

Aanleiding voor het gesprek was de verkeersonveilige situatie rond het kruispunt bij de Overijsselseweg. Auto’s rijden er vaak met (te) hoge snelheid en het rode licht wordt regelmatig genegeerd. Een onwenselijke situatie.

De wethouder heeft met ons meegedacht en gezocht naar oplossingen. Helaas kon ze niet direct concrete toezeggingen doen, omdat de Overijsselseweg momenteel in beheer is van Rijkswaterstaat. De Gemeente Leeuwarden kan daarom niet zelf beslissen om flitspalen, extra bebording of andere middelen te realiseren die leiden tot snelheidreductie. Een ander struikelblok is dat de Overijsselseweg aan de vooravond staat van grote veranderingen. Ook al duurt dit nog enkele jaren, het betekent wel dat er niet snel meer wordt geïnvesteerd in tijdelijke tussenoplossingen. 

Concrete afspraken

1. De Gemeente Leeuwarden/projectleider Overijsselselaan gaan in gesprek met Rijkswaterstaat om de huidige situatie van verkeersonveiligheid aan te kaarten.

2. De Gemeente Leeuwarden neemt contact op met de politie om intensievere (snelheid-) controles bij de Overijsselseweg te promoten.

3. De wegwerkzaamheden aan de Werpsterhoek (medio 2012) ten behoeve van “De Haak” naar de ontsluitingsweg Overijsselselaan gaan t.z.t. gepaard met snelheidsreducerende maatregelen.

4. De Gemeente Leeuwarden onderzoekt of een verkeerseducatief programma kan worden aangeboden voor de Brede School en ouders. De provincie heeft hier gesubsidieerde projecten voor opgesteld die moeten lijden tot bewustere deelname aan het verkeer door kinderen en hun ouders. Veilig deelnamen aan het verkeer begint tenslotte ook bij onszelf.

Hekwerk Brede School

Na het gesprek over de verkeersveiligheid heeft het wijkpanel van de ontmoeting gebruik gemaakt om het miserabele hekwerk rondom de Brede School aan te kaarten. Slootjes rondom school en het veelvuldig bouw en bestemmingsverkeer maakt de situatie onveilig voor de spelende onvoorspelbare kind. Een situatie waar te lang geen verandering is te zien. De wethouder zal dit bespreken tijdens de vergadering Onderwijs op maandag 6 juni.

We hopen dat de concrete afspraken die nu gemaakt zijn leiden tot verbetering van de verkeersveiligheid in en om de wijk!

De Zuidlander maart 2022

Lees hier de wijkkrant editie maart 2022.

Vacatures Wijkpanel De Zuidlanden

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan onze buurtschappen vanuit het Wijkpanel De Zuidlanden?

Meer nieuws