Geluidsoverlast motorcrossers

Het terrein waar op dit moment Techum derde fase wordt gerealiseerd, blijkt een aantrekkelijk terrein voor motorcrossers. Dit leidt tot regelmatige meldingen van geluidsoverlast.

Het betreden van het terrein is niet toegestaan, dit wordt duidelijk aangegeven met een bord: “verboden toegang voor onbevoegden”. De motorcrossers laten zich hierdoor echter niet weerhouden. Als stichting kunnen wij hier weinig tegen ondernemen, maar we hebben dit wel aangekaart bij GEM De Zuidlanden.

Net als enkele wijkbewoners heeft ook GEM De Zuidlanden contact opgenomen met de politie. Voor de politie is handhaven erg lastig, omdat het terrein in zijn geheel afgezet gebied moet zijn. Toch is het belangrijk om als bewoners de overlast te blijven melden bij de politie. Zo blijft dit probleem bij hen bekend en kunnen zij ook ter plaatse nog eens gaan kijken.

GEM De Zuidlanden heeft een overleg aangevraagd met de wijkagent om dit probleem te bespreken en te overleggen wat wij hier aan kunnen doen.

De Zuidlander maart 2022

Lees hier de wijkkrant editie maart 2022.

Vacatures Wijkpanel De Zuidlanden

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan onze buurtschappen vanuit het Wijkpanel De Zuidlanden?

Meer nieuws