Eerste buurtborden geplaatst in De Zuidlanden

De toegangswegen van Techum en Wiarda worden gemarkeerd met buurtnaamborden.

23 mei informatiebijeenkomst over Unia

Laat u door de gemeente informeren over de voorgestelde wijzigingen voor Unia.

Onderzoek naar problematiek Overijsselselaan

Nieuw overleg gemeente en politie leidt niet tot overeenstemming aanpak veiligheid.

Voorjaarsmarkt zaterdag 18 mei

De Sprong en Sinne organiseren 18 mei een voorjaarsmarkt t.b.v. het nieuwe speel- en ontdekplein.

"In welke wijk we wonen, dat bepalen we vooral zelf"

Anna van Lang stelt zich voor als de nieuwe voorzitter van Wijkpanel De Zuidlanden.

Pasen 2019

Het Paasweekend komt er alweer aan, en de paashaas komt ook dit jaar weer naar de Zuidlanden!

Bezoek de Hounspolder tijdens Molendag

Neem op 14 april een kijkje bij de windmolen en de weidevogelpolder aan de Hounsdyk.

Weekendstremmingen aquaduct Drachtsterweg

Het Escheraquaduct is de komende twee weekenden deels gestremd.

Slach om'e Súd krijgt vervolg

Er komt dit voorjaar een tweede editie van deze loop aan de mooie zuidkant van Leeuwarden.

Swalkerstocht door de Hounspolder

Kinderexcursie IVN: Zwerftocht door het Poldertje van De Houn.

Home Wijkagenda Fotoalbums