Wijkinloop (locatie Molkenkelder)

U bent welkom op onze wijkinloop op 22 mei in de Brede School in De Zuidlanden.

Paaseieren zoeken in Techum!

Op zaterdag 30 maart is het weer paaseieren zoeken voor de kinderen in Techum.

Wijkkrant 6 (maart 2013)

Lees hier de wijkkrant editie maart 2013.

Nationale Boomfeestdag in Leeuwarden

Tijdens de nationale viering van Boomfeestdag worden bomen geplant in De Zuidlanden.

U bent van harte welkom!

Kom op woensdag 16 januari naar It Hynder voor een informatieavond over de Overijsselselaan.

Wijkbudget de Zuidlanden 2013

Budget van Stichting Wijkpanel De Zuidlanden voor 2013 en verantwoording 2012.

Rem op te hard rijden

Oproep voor medewerking aan verkeersactiviteiten om ons buurtschap veiliger te maken.

Shared space in Techum

Is het principe van shared space de weg naar een veilige verkeerssituatie in onze wijk?

Start aanleg Haak om Leeuwarden

Deze zomer is de aanleg van de Haak om Leeuwarden gestart met het transport van heel veel zand.

Jaarbericht seizoen 2011-2012

Verslag van het bestuur over het afgelopen wijkpanelseizoen.

Home Wijkagenda Fotoalbums