Uitnodiging jaarlijkse wijkinloop

Kom ideeën uitwisselen met het wijkpanel en ontmoet andere bewoners op woensdag 24 juni.

Uitnodiging Dag van de Bouw 13 juni

Vrij Baan nodigt iedereen uit om zaterdag 13 juni een kijkje te nemen bij het project Drachtsterweg.

Gemeente: Goutum-Súd niet bij De Zuidlanden

College past de wijkindeling ondanks duidelijke voorkeur van bewoners niet aan.

Loop op 5 juni mee in de Techumer IJsloop!

De ijsbaanwerkgroep organiseert op 5 juni een alternatieve activiteit: de IJsloop Techum.

Aanpak veiligheid kruispunten in Techum

Projectbureau brengt kruisingsvlakken aan op kruisingen It Tek en It Uleboerd met It Bûthús.

Koningsmarkt in De Zuidlanden

De Zuidlanden viert Koningsdag met een kleedjesmarkt in Techum.

Snelheid en veiligheid Overijsselaan blijven actueel

Het wijkpanel volgt de situatie en signalen en heeft regelmatig contact met Vrij Baan.

Renovatie Techumerpleats van start

De boerderij wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd als gezondheidscentrum.

Wijkkrant 14 (maart 2015)

Lees hier de wijkkrant editie maart 2015.

Mooie opbrengst actie ijsbaan

Veel positieve reacties en een mooie opbrengst van de supportersactie voor de ijsbaan.

Home Wijkagenda Fotoalbums