Aanpak veiligheid kruispunten in Techum

Projectbureau brengt kruisingsvlakken aan op kruisingen It Tek en It Uleboerd met It Bûthús.

Koningsmarkt in De Zuidlanden

De Zuidlanden viert Koningsdag met een kleedjesmarkt in Techum.

Snelheid en veiligheid Overijsselaan blijven actueel

Het wijkpanel volgt de situatie en signalen en heeft regelmatig contact met Vrij Baan.

Renovatie Techumerpleats van start

De boerderij wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd als gezondheidscentrum.

Wijkkrant 14 (maart 2015)

Lees hier de wijkkrant editie maart 2015.

Mooie opbrengst actie ijsbaan

Veel positieve reacties en een mooie opbrengst van de supportersactie voor de ijsbaan.

Hoe gaat het verder na de enquête Goutum-Súd?

Meer informatie over wat er tot nu toe met de uitslag van de enquête is gedaan.

Gladheidsbestrijding De Zuidlanden kan beter

Het wijkpanel dringt er bij gemeente op aan om de fietsroutes rond Techum beter te strooien.

Gezocht: Bestuurslid en Werkgroeplid Verkeer

Vacatures voor een bestuurslid van het wijkpanel en werkgroeplid Verkeer en Veiligheid.

Bomen voor buitenlokaal natuurspeelplaats

Bomen die worden gekapt aan de Valeriusstraat krijgen een tweede leven in De Zuidlanden.

Home Wijkagenda Fotoalbums